Sign the Pledge

635 Pledges to Choose Kind!

Just one act of kindness can make a difference. Join the national movement and pledge to CHOOSE KIND.

Check back later to see your pledge on the site.

First Name (required):
A value is required. Name must be at least 2 characters long.


Name
Organization
Emmaly
Academia Menonita
Esther
ACADEMIA MENONITA
moyva1818
iTNBnmEskm
Keila
Academia MENONITA
moyva1818
hooRYPmRWwaFL
1
1
moyva1818
gbTxYRiRLIhfUmb
moyva1818
qpvwnwkUVxWqR
moyva1818
ZqDDnqjYtUmzBaZapm
Ruby
St.Johns International school
Sarah
Stuart Hall for Boys
moyva1818
pHbGKqXCJl
1
1
1
-1'
-1'
1
moyva1818
uDEUkckLUK
moyva1818
BhykqsGhho
moyva1818
PqueqAhTzJiJRUGE
anessa
arkansas elementry
moyva1818
WpRxwgqkqY
Nicholas
school 31
Vicky
Academia Menonita
Anthony
Harmonium
moyva1818
CaKxcSOqlDvg
Phoebe
Lincoln Elementary
moyva1818
RPCucZZQwpb
Lua
euheuheuhuehuehu
moyva1818
rZuBtGtzQgFx
moyva1818
DPGIMGEWNmf
moyva1818
vnSeSheWQFHdqxHbeH
moyva1818
bmXBGniEgmcCVa
moyva1818
llRgYGkalV
moyva1818
AEXeQNkZem
TessaCurran
Seacoast Charter Shool
moyva1818
TTruTHOMfIfBifPGQkd
1
1
Emma.l
hpcdsb
BrookeL
Hpcdsb
MikaylaG
Hpcdsb
moyva1818
tMRbjtkuhshRW
Ms.Yessely
Academia Menonita Summit Hills
Benjamin
hpccdsbtoolkit.ca
Jesse
HPCDSB
brandon
hpcdsb
EthanN
hpcdsb
Tessabaes
Hpcdsb
Blake
HPCDSB
PaigeD
hpcdsb
PaigeD
hpcdsb
Neal
Hpcdsb
Billy
Hpcdsb
Michaela.baes
HPCDSB
Maria.baes
HPCDSB
Greg
Hpcdsb
Greg
ChristineD
HPCDSB
moyva1818
AgQUMjtFkKzqKON
Ms.Yessely
Menonita Academy SJ PR
Riley
Annapolis Middle School
james
Annapolis Middle School
arnold
Annapolis Middle School
Isaiah
Annapolis Middle School
john
Annapolis Middle School
baboucarr
annaplis middle school
baboucarr
annaplis middle school
Logan
Annapolis Middle School
Miguel
Annapolis Middle School
sydney
Annapolis Middle School
joniasha
Annapolis Middle School
moyva1818
FtoYCBGoalrTz
shawntay
Annapolis Middle School
Mrs.Schmidt
Annapolis Middle School
moyva1818
EfsldQrIRIcIoybQ
moyva1818
mEPHiPhZkfMDsz
moyva1818
sYdAnywOaOB
moyva1818
cqusNhuSgKGhODnufAN
moyva1818
rtErAaTrPxSejbauzBn
moyva1818
DcnTZDAvDCf
moyva1818
AXRRYkDMnowPNtR
moyva1818
MlKQhThLvxpBQI
moyva1818
NasGldMJVbIawh
1
1
1
-1'
moyva1818
lIWvHCWpimswRwdSl
moyva1818
OWhThHtCPH
Constantin
moyva1818
vULEMJPMKxbgWnIk
moyva1818
DqBBGOWpuNlokmGp
#Via
St.Martin of Tours: 5th grade
moyva1818
VxWEgXqkzAinIpdSB
Megan
Washington Elementary
Kari
moyva1818
fyaWsCuXoZM
Camilly
Santo anjo
moyva1818
sWzuiUVssqJiYTTz
moyva1818
DtlbhshvAzvZ
moyva1818
JFwOiebTybDZFGb
moyva1818
PfFGBJfjvOekm
1
1
1
-1'
-1'
1
moyva1818
ztBlsiSdUZohkoKgI
Nicole
trevor day school
moyva1818
btVkQfNcVpA
moyva1818
qajxnzmhTIvoMc
moyva1818
IaYVjXORqLtSjMeWr
moyva1818
IvYXFXjsCMsE
moyva1818
bzCXHINdDPXlLfAO
1
1
1
-1'
moyva1818
rhlukjzdfLzMUJqrRr
Dawn
Mum, sister, daughter, friend
moyva1818
adKajcQUIG
moyva1818
LzIozXWWYamMZOr
moyva1818
cpMrmQxQOeVv
moyva1818
SDsgiTnJFRLwMCEcn
Tamia
T. Marshall Ele
moyva1818
adxFAhXTWg
moyva1818
UivenoYJcHSg
Nic
Sushanta
moyva1818
nvOHRbxqfadpfqwyk
moyva1818
nGKFdquSnmX
moyva1818
tFjWtPHRkL
moyva1818
SCwNmtmaFRfHuviv
Stratos
Loyola University
moyva1818
aFYBnhYHoL
moyva1818
ILUyKkzMZOOMj
moyva1818
LrJhTaaOxFMJp
moyva1818
hAwjvNITHHaTA
1
1
moyva1818
YlfthMWUXVrAe
moyva1818
IVehBPbAeeP
1
1
moyva1818
aVTQPBaCfdpBGzLPj
Lindsay
1
1
1
-1'
-1'
1
Daneah
Perdana University- Royal College of Surgeons in Ireland
Keisha
Hamilton school
Mrs.Paddy
Annapolis Middle School
Emma
Annapolis Middle
danny
annapolis middle school
kyran
annapolis middle school
Matthew
Annapolis Middle School
Trey
Annapolis Middle School
Pierce
Leah
Annapolis middle school
kayla
ams
HANNAH
Annapolis Middle School
Frank
Annapolis middle school
John
Annapolis Middle School
Eva
Ams
Jordan
Annapolis middle school
Brian
Annapolis Middle School
gia
annapolis middle
nataly
annapolis middle school
chase
danny
annaplois middle

1|Page: 2|3|4